\

Beste bestuurder,

U runt een prachtige club, heeft actieve vrijwilligers en een sluitende begroting.

Toch bent u niet tevreden.